پایگاه اینترنتی فانکیوسکتمریناتی برای کوچک کردن باسن و ران لاغر کردن باسن و رانها در درجه اول اولویت آنهایی قرار دارد که برای تناسب اندام می اندیشند . در مرتبه دوم اهمیت لاغری پهلو ها و شکم قرار دارد و این زمانی است که

بروز شده : شنبه 19 آذر 1401