پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی ادامه داد: این بیماری تحت کنترل است و در حال حاضر توانسته‌ایم ۷۹ مورد بیماری را در افراد شناسایی کنیم و ۵ مورد نیز در این زمینه فوتی داشتیم. همچنین اکثریت افراد مبتلا به این بیماری بهبود یافتند و مابقی تحت درمان و مراقبت هستند و جای هیچ نگرانی نیست. گویا با بیان اینکه در بحث کاهش بیماری تب کریمه کنگو باید همواره اقدامات بهداشتی مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: جلوگیری از تردد و جابه‌جایی بی‌رویه دام و نیز جلوگیری از قاچاق دام و عدم توجه به رعایت اصول بهداشتی توسط افراد درگیر با دام، از عوامل…

بروز شده : پنجشنبه 30 دی 1400
لینک دوستان