پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی ادامه داد: این بیماری تحت کنترل است و در حال حاضر توانسته‌ایم ۷۹ مورد بیماری را در افراد شناسایی کنیم و ۵ مورد نیز در این زمینه فوتی داشتیم. همچنین اکثریت افراد مبتلا به این بیماری بهبود یافتند

بروز شده : شنبه 19 آذر 1401
لینک دوستان