پایگاه اینترنتی فانکیوسکكاشانى از افتتاح یك مركز تماس صنعتى در آینده خبر داد و گفت: این مركز به دیگر ارگان ها نیز خدمات ارائه مى دهد و همانند یك كال سنتر جهانى قابلیت پاسخگویى تا 1300 تماس را دارد و در حال حاضر حدود 80 درصد مرحله ساخت آن انجام شده است. وی در خصوص نارضایتى برخى از شركت خدمات اول مخابرات گفت: برخی افراد خواهان انعقاد قرارداد مستقیم با مخابرات هستند که مجلس و وزرای دولت این درخواست را نپذیرفت و برخى دیگر به دلیل نداشتن وضعیت معیشتى خوب اعتراض دارند که مدیرعامل و هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران براى بهبود…

بروز شده : دوشنبه 03 آبان 1400
لینک دوستان