پایگاه اینترنتی فانکیوسکدر ادامه به مهم‌ترین آسیب‌های تلفن همراه بر جسم اشاره می‌شود که شاید چندان مورد توجه نباشد.1. درد پشت: ارسال پیامک، کنترل ایمیل‌ها، بازی و به‌طورکلی استفاده از تلفن همراه وزنی معادل 27 کیلوگرم تقر

بروز شده : چهارشنبه 08 آذر 1402
لینک دوستان