پایگاه اینترنتی فانکیوسکدکتر ریچارد فین، استادیار داروسازی دانشگاه کالیفرنیا، در این باره می گوید: «ما دریافتیم میزان فایده بالینی این دارو بسیار چشمگیر و قابل توجه است.»  در این آزمایش در بین بیمارانی که وارد دوره

بروز شده : یکشنبه 06 خرداد 1403
لینک دوستان