پایگاه اینترنتی فانکیوسکدکتر ریچارد فین، استادیار داروسازی دانشگاه کالیفرنیا، در این باره می گوید: «ما دریافتیم میزان فایده بالینی این دارو بسیار چشمگیر و قابل توجه است.»  در این آزمایش در بین بیمارانی که وارد دوره یائسگی شده بودند، افرادی که ترکیب این دو دارو را دریافت کرده بودند معمولا تا دو سال عاری از روند پیشرفت بیماری باقی ماندند. درحالیکه در بین زنانی که فقط با letrozole تحت درمان بودند، طول مدت عدم پیشرفت بیماری بالغ بر ۱۴ ماه بود.  به گفته این تیم تحقیق، palbociclib باید به عنوان یک استاندارد جدید برای…

بروز شده : پنجشنبه 01 مهر 1400
لینک دوستان