.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی با بیان اینکه بر اساس توافقنامه های بین المللی همه کشورها باید بر اساس دوز مصرفی تعریف شده، میزان مصرف آنتی بیوتیک ها را گزارش می دهند، تصریح کرد: در اتحادیه اروپا از سال ۲۰۰۱ همه کشورها میزان مصرف آنتی بیوتیک را گزارش می دهند. بر اساس گزارش های سال ۲۰۰۶ میزان مصرف ۲۰ دی دی دی (واحد سنجش آنتی بیوتیک در هر فرد) بود که اکنون به ۱۵ دی دی دی رسیده است، این یعنی حدود ۲۰ درصد کاهش نشان می دهد. سیستانی زاد اضافه کرد: در ایران، میزان مصرف ۱۰۲ تا ۱۰۳ دی دی دی است که نشان می دهد ۵ برابر اروپاست. وی افزود:…

امروز پنجشنبه 07 اسفند 1399
لینک دوستان