پایگاه اینترنتی فانکیوسکهمه ما نیاز به دستشویی رفتن داریم. اما اجازه دهید واقع بین باشیم. استفاده از دستشویی محل کار یا جایی به جز خانه خودمان ممکن است برایمان سخت باشد و باعث می شود گاهی تا ساعت های زیادی دستشویی نرویم. اما دستشویی نرفتن و جلوگیری از دفع مدفوع باعث می شود احساس ناراحتی کنید، به علاوه انجام این کار خطراتی برای سلامت ما نیز دارد. دکتر نیکت سونپال Niket Sonpal ، استادیار بالینی در دانشکده پزشکی پوکی استخوان در دانشگاه Tuoro  در نیویورک می گوید: نگه داشتن دستشویی کار درستی نیست و مشکلات زیادی در بدن…

بروز شده : دوشنبه 08 آذر 1400
لینک دوستان