پایگاه اینترنتی فانکیوسکسه کارتن‌ خواب روسی پس از کشتن مردی با چاقو مقداری از گوشت بدن او را خوردند و بقیه را به یک مغازه کباب‌فروشی فروخته‌اند تا در تهیه کباب از آن استفاده کند. بر اساس این گزارش، این سه مرد اعتراف کرده اند که قربانی بیست و پنج ساله خود را در جنگلی در اطراف شهر پرم) Perm در هزار و چهارصد کیلومتری شرق مسکو) با ضربات چاقو و چکش از پا در آورده و سپس مقدار از گوشت بدن او را خورده‌اند. متهمان این پرونده با پانزده سال حبس روبرو شدند.

بروز شده : جمعه 01 بهمن 1400
لینک دوستان