پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی با بیان این‌که به دنبال چگونگی کار سیستم اتوماسیون هستیم، تصریح کرد: بررسی های صورت گرفته حاکی از آن است که سیستم‌ کنترل اتوماتیک قطار به خوبی عمل کرده است. ترکان تاکید کرد:‌سیستم‌های اتوماسیون در خصوص هر دو قطار به خوبی عمل کرده و به قطار سمنان- مشهد اطلاع داده مسیر برای تردد بسته بوده و به همین دلیل چراغ را قرمز کرده است. مشاور رئیس‌جمهوری ادامه داد:‌ اما تصمیم گرفته می‌شود قطار به صورت دستی حرکت کند و سیستم اتوماسیون خاموش می‌شود که این امر باید مورد بررسی قرار گیرد. به گفته ترکان، در حال…

بروز شده : پنجشنبه 29 مهر 1400
لینک دوستان