پایگاه اینترنتی فانکیوسکدیفنوع شغلتعدادجنسیتمدرک تحصیلیرشته تحصیلیحداقل تجربهمهارت های مورد نیاز۱کارشناس بازاریابی۲نفرمردلیسانس و بالاترصنایع/مدیریت۲سالتسلط به انگلیسی و نرم افزارهای آفیس و همچنین نرم افزارهای تخصصی مربوطه۲کارشناس فروش۲نفرمردلیسانس و بالاترصنایع/مدیریت۲سالتسلط به انگلیسی و نرم افزارهای آفیس و همچنین نرم افزارهای تخصصی مربوطه۳کارشناس بازرگانی۱نفرمرد/زنلیسانس و بالاترمدیریت بازرگانی۲سالتسلط بر امور و قوانین و مقررات قراردادها و فرایند خرید۴کارشناس فنی۱نفرمردلیسانس و بالاترIT۲سالتسلط بر طراحی سایت و برنامه…

بروز شده : جمعه 01 بهمن 1400
لینک دوستان