پایگاه اینترنتی فانکیوسک شرایط عمومی: –  تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران –  متدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور و متعهد به قوانین جمهوری اسلامی ایران –  عدم سوء پیشینه کیفری –  عدم سوء

بروز شده : یکشنبه 16 بهمن 1401
لینک دوستان