پایگاه اینترنتی فانکیوسک گفتنی است،‌پژوهشگران دانشگاه آکسفورد این نتایج را با مطالعه بر روی بیش ۸۰ هزار نفر طی۹ سال و بررسی رابطه بین نوع ورزش انتخابی آنها با بیماری هایی که به آنها مبتلا شده اند بدست آورده اند. کارشنا

بروز شده : پنجشنبه 10 آذر 1401
لینک دوستان