پایگاه اینترنتی فانکیوسککارهای کوچکی که همسرتان را خوشحال می کند در رابطه ها لحظات کوچک هستند که حرف اول را می زنند. در یکی از مطالعات روانشناسی با تعدادی از زنان شادی که در رابطه زناشویی خود بسیار موفق و خوشحال بودند م

بروز شده : پنجشنبه 10 آذر 1401
لینک دوستان