پایگاه اینترنتی فانکیوسکزمانی که کودک در معرض BPA قرار می گیرد، حساسیت کمتری نسبت به هورمون مسئول کنترل اشتها پیدا می کند.  ماده شیمیایی BPA یک ماده شیمیایی یافت شده در انواع ظروف موادخوراکی از جمله بطری های اب پلاس

بروز شده : شنبه 08 بهمن 1401
لینک دوستان