پایگاه اینترنتی فانکیوسکبرخی از افراد حتی در یک بازه زمانی طولانی تا هنگامی که شلوار را جین آنها پاره یا مندرس شود هرگز شلوار خود را نمی شویند. محققان دانشگاه آلبرتا در کانادا در تحقیقی جالب شلوار جین یک داوطلب را که پا

بروز شده : سه شنبه 09 خرداد 1402
لینک دوستان