پایگاه اینترنتی فانکیوسکبرخی از افراد حتی در یک بازه زمانی طولانی تا هنگامی که شلوار را جین آنها پاره یا مندرس شود هرگز شلوار خود را نمی شویند. محققان دانشگاه آلبرتا در کانادا در تحقیقی جالب شلوار جین یک داوطلب را که پا

بروز شده : یکشنبه 16 بهمن 1401
لینک دوستان