پایگاه اینترنتی فانکیوسکبراساس گزارش های منتشر شده از پلیس، آنها پس از رسیدن به محل جنایت که خانه ی آنها واقع در " دالاس" بود ،جنایت کاران در حال سوزاندن جسد نوزاد مرده ،در کوره ی زغال بودند . پلیس گفته است: آقایان

بروز شده : پنجشنبه 11 خرداد 1402
لینک دوستان