پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی اضافه کرد: اما بیماری‌های اعضای دیگر بدن نیز می‌تواند روی معده اثرگذار باشد. یعنی مشکل از جای دیگری است اما اثر خود را روی معده می‌گذارد و این نشان از ارتباط نزدیک معده با تمام اعضای بدن دارد.

بروز شده : یکشنبه 06 خرداد 1403
لینک دوستان