پایگاه اینترنتی فانکیوسکدیگر قابلیت های این نرم افزار:سیستم اسکن هوشمند و نمایش تمامی دستگاه های متصل به شبکه وای فاینمایش اطلاعات مهم دستگاه های متصل شده نظیر مک آدرس , آی پی آدرس , نت بایوس و …قابلیت خاموش کردن ویا ری استا

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان