پایگاه اینترنتی فانکیوسکتاریخ نمونه‌های زیادی در اختیار ما قرار می‌دهد. بعنوان مثال، چارلز داروین بسیار تنبل بود. معلمان و والدینش از آموختن ریاضی و دستور زبان به او رنج می‌بردند. گاهی بین ساعات کلاس می‌خوابید. حتی وقتی به علوم تجربی علاقه‌مند شد، عجله نمی‌کرد و سال‌ها طول کشید تا کارهایش را چاپ کند.مثال دیگر وینستون چرچیل است. او در مدرسه کمترین نمره‌ها را در کلاس می‌آورد و حتی به کالج نرفت. نسبت به ورزش کاملا بی‌میل بود و فعالیت مورد علاقه‌اش نشستن روی صندلی گهواره‌ای بود. او بعد‌ها تبدیل به یک سیاست‌مدار موفق شد.بسیاری…

بروز شده : جمعه 01 بهمن 1400
لینک دوستان