پایگاه اینترنتی فانکیوسکخودتان را بشناسیدرضایت خانواده های دختر و پسر نقش مهمی را در عاقبت بخیری و بقای یک زندگی ایفاء می کند. در واقع ازدواج رابطه میان دو خانواده است نه رابطه یک زن و مرد. در واقع اگر خانواده ها به ان

بروز شده : یکشنبه 03 تیر 1403
لینک دوستان