پایگاه اینترنتی فانکیوسک ۱.کارشناس برق با سابقه کار مکفی حداقل ۵ سالجهت مدیریت فروش دستگاههای ups ۲.کارشناس برق با سابقه کار مکفی حداقل ۳ سالجهت مهندسی فروش دستگاههای ups مزیت های شغل : حقوق ثابت + پورسا

بروز شده : دوشنبه 20 آذر 1402
لینک دوستان