پایگاه اینترنتی فانکیوسکبرخی شهروندان مناطق زنجان و قزوین و همدان از مشاهده یک شی ء نورانی در آسمان که به زمین برخورد کرده است خبر دادند. در آخرین ساعات روز پنجشنبه خبر برخورد یک شیء نورانی در استان قزوین دست به دست در فضای مجازی منتشر شد. ابتدا این خبر تکذیب و بعد دوباره مورد تائید قرار گرفت. برخی سقوط هواپیمای جنگنده و برخی هم سقوط شهاب سنگ و در برخی فضاهای مجازی هم علت را آدم فضایی ها و بشقاب پرنده عنوان کردند!تا اینکه ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه نخستین خبر مبنی بر تائید برخورد شهاب سنگ در منطقه قزوین تائید شد. بعد از ۱۵…

بروز شده : پنجشنبه 30 دی 1400
لینک دوستان