پایگاه اینترنتی فانکیوسکسوالاتی که نباید از همسر پرسید «چرا اینقدر (تنبل، خودخواه، قدرنشناس) هستی؟» / «چرا مهربان ‌تر، بهتر نمی شوی؟» وقتی ناراحتید، نباید به طرفتان حمله کنید. این کار هیچ کمکی به شما نمی‌کند. شما با او ه

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان