پایگاه اینترنتی فانکیوسکاو سپاسگزار شماست اگر همسرتان شکرگزار شما باشد، نشان دهنده آن است که او از رابطه عاطفی خود رضایت و اعتماد به نفس کافی را دارد. اگر او نسبت به جایگاه شما و خودش در این رابطه احساس خوبی نداشت

بروز شده : پنجشنبه 30 فروردین 1403
لینک دوستان