.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه اینترنتی فانکیوسکچه افرادی بیشتر خیانت می کنند؟در این نوشته به دنبال رسیدن به تعریفی از خیانت و انواع آن هستیم. در نهایت به بررسی علل خیانت خواهیم پرداخت. خیانت به معنای شکسته شدن یک پیمان است. در اینجا منظور ما به طور خاص پیمان ازدواج است. خیانت در چارچوب پیمان زناشویی، وضعیتی است که به موجب آن، یکی از طرفین رابطه به شکل پنهانی قوانین و هنجارهایی را که ازدواج بر اساس آن بنا شده است، زیر پا می گذارد و با فردی جز همسر خود رابطه ای جنسی یا عاطفی بر قرار می کند. در بسیاری مواقع هم فردی که خیانت می کند و هم فرد خیانت…

به روز شده در یکشنبه 17 اسفند 1399
لینک دوستان