پایگاه اینترنتی فانکیوسکویژگی های نرم افزار  Password Safe and Manager :ذخیره سازی تمامی رمز های عبور در محیطی امندسته بندی دقیق و منظم تمامی رمز های عبور ذخیره شدهدسترسی به اطلاعات رمز عبور با ایجاد یک مستر پسووردژنرات

بروز شده : سه شنبه 16 خرداد 1402
لینک دوستان