پایگاه اینترنتی فانکیوسکویژگی های نرم افزار  Password Safe and Manager :ذخیره سازی تمامی رمز های عبور در محیطی امندسته بندی دقیق و منظم تمامی رمز های عبور ذخیره شدهدسترسی به اطلاعات رمز عبور با ایجاد یک مستر پسووردژنرات

بروز شده : دوشنبه 07 اسفند 1402
لینک دوستان