پایگاه اینترنتی فانکیوسک همه از بوی بدن دهان گریزانند، اما این مشکلی است که وجود دارد و ممکن است در یک برهه زمانی، گریبان گیر هر یک از ما بشود. معمولا بعد از بیدار شدن از خواب و یا بویژه بعد از خوردن غذاهای سیردار، بوی

بروز شده : دوشنبه 24 مرداد 1401
لینک دوستان