پایگاه اینترنتی فانکیوسک کالاوی که با مشارکت لینگرتن (Leingarten) آلمان و بر اساس قوانین FIA یا فدراسیون جهانی اتومبیلرانی پس از دو سال کار تحقیقاتی فشرده و برنامه‌ریزی جامع و مداوم این مدل را طراحی نموده، درحالی که از

بروز شده : پنجشنبه 14 مهر 1401
لینک دوستان