پایگاه اینترنتی فانکیوسکوی توجه به لوزه ها را در کودکان ضروری دانست و افزود: خرخر شبانه، ناتوانی در تنفس از طریق بینی، تاثیرات سوء شنوایی و ایجاد سینوزیت های مکرر از شایع ترین علائم بزرگ شدن لوزه سوم در کودکان است که د

بروز شده : دوشنبه 07 اسفند 1402
لینک دوستان