پایگاه اینترنتی فانکیوسکمحققان عنوان می کنند: «لازم است که ما از تهدیدات ناشی از این فعالیت ها به چشم آگاه باشیم و عینک ایمنی به چشم بزنیم. اقدامات ساده پیشگیرانه می تواند راه حل اغلب این مشکلات باشد.» تیم تحقیق از دانش

بروز شده : پنجشنبه 30 فروردین 1403
لینک دوستان