پایگاه اینترنتی فانکیوسکالف- شرایط عمومی داوطلبان ۱-اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی ۲-معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ۳-عدم اعتیاد به دخانیات و هر گونه مواد مخدر و محرک ۴-ن

بروز شده : چهارشنبه 08 آذر 1402
لینک دوستان