پایگاه اینترنتی فانکیوسکالف- شرایط عمومی داوطلبان ۱-اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی ۲-معتقد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ۳-عدم اعتیاد به دخانیات و هر گونه مواد مخدر و محرک ۴-نداشتن منع بکارگیری سوء پیشینه به موجب آرای مراجع ذیصلاح ۵-دارا بودن کارت معافیت دائم ( غیرپزشکی) یا پایان خدمت وظیفه عمومی (برای آقایان) ب- شرایط اختصاصی داوطلبان تخصص مدرک و رشته تحصیلی حداقل معدل مهارت ها محدوده سنی کارشناس ارتباط با مشتری · لیسانس · فوق لیسانس · مهندسی حمل ونقل ریلی(بهره برداری راه آهن)…

بروز شده : پنجشنبه 01 مهر 1400
لینک دوستان