پایگاه اینترنتی فانکیوسکبسیاری از ما، به نکات پنهانی که درون پرنده های آهنین وجود دارند، بی توجه هستیم و تنها به پرواز و سفر خود فکر می کنیم. سازندگان هواپیما باید وسیله را برای مواجهه با شرایط پیچیده مهیا سازند و مسائل مختلف را در نظر بگیرند. ما در این مقاله قصد داریم به یازده نکته پیرامون هواپیما ها که کمتر کسی از آن ها آگاهی دارد، بپردازیم. در ادامه همراه باشید تا با آن ها آشنا گردید. ۱- هواپیما ها برای مواجهه با رعد و برق طراحی شده اند     این اتفاق معمولا رخ می دهد و آن ها می توانند رعد و برق را تحمل کنند.…

بروز شده : دوشنبه 03 آبان 1400
لینک دوستان