پایگاه اینترنتی فانکیوسکشرایط عمومی و اختصاصی :تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایراناعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسیعدم سوء پیشینه کیفری و اعتیاد به مواد مخدرجنسیتمعلم فروش و خدمات فرودگاهی : مردمعلم زبان انگلیسی : زن و مرددارا بودن حداکثر سن ۲۸ سال تمام ( متولدین ۱۳۶۶/۰۴/۰۱ به بعد )دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه و یا معافیت دائم غیر پزشکی موفقیت در گرید هشت زبان انگلیسی برای داوطلبان شرکت کننده جهت شغل معلم فروش و خدمات فرودگاهی و گرید ده زبان برای داوطلبان شرکت کننده جهت شغل معلم زبان…

بروز شده : چهارشنبه 28 مهر 1400
لینک دوستان