پایگاه اینترنتی فانکیوسک کد شغلعنوان شغلیجنسیت-تعدادشرایط احراز۲۰۱۰کارگر فنی(جهت نصب و مونتاژ خط تولید)آقا/ ۳۰ نفر جهت نصب و مونتاژ خط تولیددیپلم فنیسه سال سابقه کار اجراییافراد دارای سابقه ی کاری در زمینه ی برق در اول

بروز شده : شنبه 08 بهمن 1401
لینک دوستان