پایگاه اینترنتی فانکیوسکبراساس این گزارش: آرون رمزی ادامه داد: به خود لینول مسی هم این موضوع را گفتم و وی از من تقلید کرده است. ستاره سابق آرسنال خاطر نشان کرد: هیچ گاه در موضوع ظاهری از شخصی تقلید نمی کنم والبته خود لیون

بروز شده : پنجشنبه 30 فروردین 1403
لینک دوستان