پایگاه اینترنتی فانکیوسکبراساس این گزارش: آرون رمزی ادامه داد: به خود لینول مسی هم این موضوع را گفتم و وی از من تقلید کرده است. ستاره سابق آرسنال خاطر نشان کرد: هیچ گاه در موضوع ظاهری از شخصی تقلید نمی کنم والبته خود لیونل مسی هم می داند که الگوی مدل مویش چه کسی است.مطالب مرتبط :مارادونا : لیونل مسی باید رویای قهرمانی آرژانتین را تحقق بخشد

بروز شده : پنجشنبه 30 دی 1400
لینک دوستان