پایگاه اینترنتی فانکیوسکاو  یکی از ستارگان محبوب باشگاه گوله( محل محبوب آرنولد شوارتزنگر براب تمرینات ورزشی) شده است. رومئو گفته است: تمام رویاهای من با یک مسافرت تحقق یافت.من هرگز فکر نمی کردم روزی به آمریکا بروم و

بروز شده : پنجشنبه 17 آذر 1401
لینک دوستان