پایگاه اینترنتی فانکیوسکندسین مکانیک ، برق موسسه عرشین از کلیه مهندسین مکانیک و برق با حداقل سه یا هفت سال سابقه بیمه ترجیحا آقا جهت رتبه بندی دعوت به عمل می آورد. تسویه نقدی میباشد. 09129456324 - 66387603 توجیه بازار کار توجیه بازار کار , طراحی ، نظارت ، اجرای ساختمان , به همراه بیمه تامین اجتماعی داخلی 230 66570098 مهندس مکانیک مهندس مکانیک , صنایع یا انرژی , job@behsa.ir مهندس مکانیک ، عمران مهندس مکانیک ، عمران , زمین شناسی و راه‎ آهن , جهت رتبه بندی بدون واسطه 09128661610_88056387 به چند تکنسین آشنا به به چند تکنسین…

بروز شده : پنجشنبه 29 مهر 1400
لینک دوستان