پایگاه اینترنتی فانکیوسک اولین مدل این خودرو در سال ۱۹۹۶ توانست با شکستن دیوار صوتی رکورد جدیدی را در سطح جهانی ثبت کند اما تیم سازنده آن اکنون تصمیم گرفته اند تا با تولید مدل جدید رکورد سریع ترین وسیله زمینی به خود اختصاص دهند. قرار است تا تلاش رکورد زنی این وسیله در سل ۲۰۱۶ انجام شود.

بروز شده : دوشنبه 08 آذر 1400
لینک دوستان