پایگاه اینترنتی فانکیوسکنسل جدید اسپورتیج که پیش از این نیز در مناطق آزاد  و در تعدادی محدود  در کشور حضور داشته است  سر انجام به طور رسمی در کشور رونمایی و عرضه شده است. سل جدید این خودرو  به موتو

بروز شده : یکشنبه 06 خرداد 1403
لینک دوستان