پایگاه اینترنتی فانکیوسکدر جلسه امروز شورای صنفی نمایش قرارداد سه فیلم اکران نوروز قطعی شده است. در این جلسه قرارداد فیلم «نقطه کور» با کف فروش ۴ هفته بعد از فیلم «خوب، بد، جلف» در سرگروه زندگی، «سه بیگانه» با کف فروش چ

بروز شده : پنجشنبه 10 خرداد 1403
لینک دوستان