پایگاه اینترنتی فانکیوسکنکته جالب تر آن است که آشپز این برنامه در ابتدای کار خود اعلام کرده است که "صدف دارای ویتامین بالا بوده و فوق العاده برای بدن مفید می باشد!" همچنین مجری برنامه نیز اظهار داشته است که "این غذا، غذای یلدایی می باشد و اگر این صدف را نمی توانید پیدا کنید عیب ندارد سالی یکبار هم بخورید خیلی خاصیت دارد" عیاری که برای حلال بودن گوشت آبزیان در فقه شیعه بیان شده این می باشد که دارای پولک (فلس) باشند. البته، میگو از این قائده کلی استثنا شده و گرچه فلس ندارد اما حلال می باشد. همچنین دیگر فرق اسلامی نیز که…

بروز شده : جمعه 01 بهمن 1400
لینک دوستان