پایگاه اینترنتی فانکیوسکنکته جالب تر آن است که آشپز این برنامه در ابتدای کار خود اعلام کرده است که "صدف دارای ویتامین بالا بوده و فوق العاده برای بدن مفید می باشد!" همچنین مجری برنامه نیز اظهار داشته است که "این غذا، غ

بروز شده : پنجشنبه 10 فروردین 1402
لینک دوستان