پایگاه اینترنتی فانکیوسکشرایط ثبت نام    سلامت کامل جسم و روان بنا به تشخیص پزشکان معتمد بانک.    نداشتن سوء پیشینه کیفری.    بومی و ساکن شهر مورد تقاضا.    کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم غیرپزشکی (برای متقاضیان مرد).    خانم ها متولد 1368-01-01 به بعد ، آقایان متولد 1366-01-01 به بعد (درخصوص متقاضیان فوق لیسانس، شرایط سنی با دوسال اختلاف از شرایط سنی قیدشده نیز قابل پذیرش است)    برای شغل بانکدار حداقل مدرک مورد تایید، مدرک…

بروز شده : جمعه 01 بهمن 1400
لینک دوستان