پایگاه اینترنتی فانکیوسکاین هورمون همچنین یک آنتی اکسیدان است و در سم زدایی از بدن شرکت دارد. علاوه بر این، ملاتونین در حفاظت از DNA و تقویت دستگاه ایمنی بدن نیز نقش دارد. نتایج پژوهش ها نشان می دهند که این هورمون اهمیت

بروز شده : یکشنبه 03 تیر 1403
لینک دوستان