پایگاه اینترنتی فانکیوسکملیکا شریفی نیا نوشت: ***** مهمترین پُستِ من ! بیست کیلو از من سی ساله نشد! بالاخره تونستم ، بالاخره انجامش دادم، کاری رو که بیست و نُه سال در حسرتش بودم ! همه می گفتن کم کردم وزن بعد از سی سالگی

بروز شده : شنبه 08 بهمن 1401
لینک دوستان