پایگاه اینترنتی فانکیوسکپدر این نوزاد با او در حال بازی کردن و حرف زدن بود که به پسرش گفت:"دوستت دارم" و پسرش پس از کمی بازی و در آوردن صداهایی در پاسخ همین جمله را تکرار کرد”دوستت دارم" .گفتنی است؛این اولین کودکی نب

بروز شده : چهارشنبه 02 فروردین 1402
لینک دوستان