پایگاه اینترنتی فانکیوسک- آب سرد کن: 2.7 میلیون جرم به ازای هر اینچ مربع روی یک شیر آب وجود دارد. این وسیله فرصت فوق العاده ای برای بلند شدن از پشت میز کار است اما مثل آهن ربایی برای جمع کردن تمام باکتری های مضر عمل می

بروز شده : دوشنبه 07 اسفند 1402
لینک دوستان