پایگاه اینترنتی فانکیوسکاستخدام کارمند فروش آقا جهت تکمیل کادر فروش آقا جهت تکمیل کادر فروش , شرکت تولیدی فکس: ۸۸۵۴۳۶۳۴ employee377@gmail.com تعدادی کارمندفروش خانم تعدادی کارمندفروش خانم تعدادی کارمندفروش خانم , در محیطی کاملاً زنانه ، حقوق , ۵۰۰تا۱م نزدیک مترو شریف تماس تایکهفته ۶۶۱۹۵۲۸۱ به تعدادی کارمند فروش به تعدادی کارمند فروش به تعدادی کارمند فروش , ( خانم ) با روابط عمومی بالا , ۷۰۰ ثابت + پورسانت + بیمه ۶۶۸۴۸۶۱۸ ـ ۶۶۳۸۷۴۴۲ پذیرش ۳نفر کارمند (خانم) پذیرش ۳نفر کارمند (خانم) پذیرش ۳نفر کارمند (خانم) , در قسمت دفتری…

بروز شده : پنجشنبه 30 دی 1400
لینک دوستان