پایگاه اینترنتی فانکیوسکدر کنار تفاوتهایی که این جاندار زیبا در بین دیگر همزیستان خود در آب دارد، یکی از معایبش خیلی به چشم می آید و آن کندی این موجود است. خفاش ماهی لب قرمز ، شناگر کندی است و دلیلش این است که ترجیح می

بروز شده : شنبه 05 فروردین 1402
لینک دوستان