پایگاه اینترنتی فانکیوسککد شغلیعنوان شغلیشرایط احرازHRMمدیر منابع انسانیداشتن درجه کارشناسی/کارشناسی ارشد در رشته های مرتبطداشتن ۷ سال سابقه مدیریت در واحدهای صنعتی بزرگتوانایی طراحی نظام جبران خدمت مدیران و طرح های انگیزشی

بروز شده : یکشنبه 06 فروردین 1402
لینک دوستان