پایگاه اینترنتی فانکیوسکاستخدام کارگر ساده آبدارچی شرکت معتبر بازرگانی نیازمند شرکت معتبر بازرگانی نیازمند , آبدارچی آقا با ظاهری منظم و , ضامن معتبرسن۳۰تا۴۰سال،متاهل ونک ۸۸۰۶۷۵۶۱ آبدارچی خانم آبدارچی خانم آبدارچی خانم , نیازمندیم , ۶۶۰۲۱۹۳۴ یک شرکت معتبر یک شرکت معتبر یک شرکت معتبر , تولیدی جهت دفتر , مرکزی خود واقع در , محدوده سهروردی شمالی , به یکنفر نیروی , خدماتی آشنا به , امور فنی ساختمان , با ضامن معتبر , نیازمند است . , @Email:job , pmaprintopack.com تلفن: ۴۲۳۱۸۴۰۰ فاکس: ۴۲۳۱۸۱۲۳ آبدارچی و نظافتچی آقا آبدارچی و…

بروز شده : پنجشنبه 30 دی 1400
لینک دوستان